IPB

Chào mừng khách quý ( Đăng nhập | Đăng ký )

> Quên mật khẩu
Làm thế nào để bạn lấy lại được mật khẩu
Bước 1: Nhập vào tên tài khoản truy nhập

Nhập tên tài khoản truy nhập của bạn vào đây, chú ý không phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường.
Khi bạn gửi yêu cầu, bạn sẽ nhận được email tại địa chỉ bạn đã đăng ký thông báo về mã kích hoạt tài khoản và mật khẩu mới. Hãy nhớ rằng mật khẩu mới chỉ có giá trị sau khi bạn thực hiện việc kích hoạt lại tài khoản.

Bước 2: Xác nhận yêu cầu

Email sẽ hướng dẫn bạn cách để xác nhận lại yêu cầu này.
Khi việc kích hoạt lại tài khoản thành công, bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng mật khẩu mới.
Bạn hãy hoàn thành đầy đủ các mục
Tên tài khoản truy cập


- Phiên bản rút gọn Thời gian hiện tại: 20th July 2024 - 04:53 AM

Copyright © 2005 KS2D.Com Develop by KS2D's Members and Nguyễn Phi Trường - All rights reserved.