Các Luật này đã được quốc hội thông qua, tuy nhiên chưa được Chủ tịch nước công bố. Các bạn tải về tham khảo theo link download dưới đây

Luật Điện ảnh
Luật Công nghệ thông tin
Luật Kinh doanh Bất động sản
Luật Bảo hiểm xã hội
Luật Chứng khoán
Luật Trợ giúp pháp lý
Luật Hàng không dân dụng
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Luật Luật sư

Để download toàn văn các Luật trên mời bạn Click vào đây