HÃY THÔNG BÁO CHO CÁC BẠN LỚP MÌNH BIẾT VỀ KẾ HOẠC HỌP LỚP NHA CAC BẠN TUI MONG CHỜ ĐẾN NGÀY ĐÓ QUÁ, CHI MONG NHÌN LẠI ĐƯỢC CÁC KHUÔN MẶT CỦA CÁC BẠN, CHÚNG TA AI CŨNG BẬN VÌ CÔNG VIỆC, NHƯNG HI VỌNG CÁC BẠN SẮP XẾP CHÚT THỜI GIAN NHA (HẸN NGÀY TÁI NGỘ)