SẼ NHỚ MÃI NHỚ MÃY KHI CHÚNG TA BÊN NHAU, CÙNG NHAU VUI CHƠI CÙNG NHAU CẤT TIẾNG CA, HÒA TRONG CON TIM BAO YÊU THƯƠNG THẮM NÒNG, GIỜ ĐÂY XA NHAU LÒNG TA LUÔN NHỚ NHAU