Thông báo tuyển dụng cử nhân Hành chính làm việc tại TP.HCM

Bạn Thủy cho biết thầy Đào Đăng Kiên có gọi cho Thủy nói là có 1 cơ quan nhà nước ở quận 3 đang cần tuyền 1 cử nhân hành chính.

Bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ thầy Kiên để biết thêm chi tiết.

Số ĐT thầy là 0919999468

loveks2d.gif loveks2d.gif